KAS TAS IR ?

Tie ir simboli.

KAS TO IZMANTO?

Tos izmanto vairākas kultūras grupas Centrālāfrikā.

KO RAKSTA ŠĪS ZĪMES?

Lyubā trīs apļi attēlo Augstāko būtni, Sauli un Mēnesi. Šī apļu kombinācija simbolizē nepārtrauktu dzīves nepārtrauktību. Plaši tiek uzskatīts, ka daudzas primitīvas kultūras baidās no elementiem, taču patiesībā Āfrikas tautas smeļas spēku no dabas nepārtrauktības, tās pastāvīgā gadalaiku cikla un dienas un nakts maiņas.

Otrais attēls simbolizē visu radību apvienošanos un apstiprina, ka viss Visumā ir savstarpēji saistīts. Jo īpaši Āfrikas tautām bija cieša saikne ar dabu.

Mezgls, pēc Jake domām, ir vēl viens pasaules un tās radījumu savienības izpausmes veids. Jaku kultūrā šis simbols tiek izmantots, lai aizsargātu cilvēka māju un īpašumu.

KAM TIEK IZMANTOTAS ZĪMES?

Āfrikas kultūrās pasauli var interpretēt, izmantojot zīmju un simbolu sistēmu. Persona interpretē šos simbolus un piešķir tiem vārdu. Tas tiek identificēts arī kā simbols. Šajā izstādē dizainers nolēma izmantot šos simbolus, lai savienotu dažādas sadaļas, lai atspoguļotu viņu vienotības ideju.

KĀ ŠIE SIMBOLI ATŠĶIRAS NO ALABĒTA?

Tāpat kā burtus, arī šīs rakstzīmes var apvienot ziņojumā. Tomēr daudz kas paliek neredzams, un stāstu var interpretēt dažādi, atkarībā no lasītāja iztēles. Daudzās Āfrikas kultūrās vārds, kas tiek nodots no paaudzes paaudzē, ir svētāks nekā svētie raksti.

KĀ TIEK IZVEIDOTS SIMBOLI?

Šo simbolu radīšanai tēlnieks izmanto kaltu. Katram simbolam kokā ir nozīme.

KO DARBA SIMBOLI?

Simboli ir maģiski. Tie nodod vēstījumus dzīvajai pasaulei un kalpo kā saikne ar senčiem vai pārdabisko pasauli.

Jūs pārskatāt: Āfrikas simboli